สำนักงานสอบบัญชีตากสิน จันทบุรี โทร 039 328 281
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท ระยอง โทร 038 861 968
Hot Line 081 6369505
Copyright 2019 - audit

       เรามีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีการเงินและดูแลธุรกิจในหลากหลายประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจนำเข้าส่งออก จิวเวลรี่ ฯลฯ และสอบบัญชี อย่างมืออาชีพ สำนักงานของเรานั้นได้รับการรับลองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(DBD สำนักงานบัญชีคุณภาพ)

   
มาตรฐานบริการ
g8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
สาขาต่างๆ ที่เราเปิดให้บริการด้านสอบบัญชี
 
 
สำนักงานสอบบัญชีตากสิน
โทร 039 328 281
 
สำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท
โทร 038 861 968
 
Hot Line 081 6369505
 
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการสอบบัญชีและจัดทำบัญชี
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------